www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

KOLEGIATY


KOLEGIATY
Wrd kapitu lskich najwiksze znaczenie, choby z racji prawa elekcji biskupa, miaa kapitua katedralna we Wrocawiu. Mniejsze znaczenie w diecezji, co najwyej regionalne, miay kapituy kolegiackie. Mieciy one przede wszystkim znaczenie liturgiczno-modlitewne przekonuje ks. Kazimierz Dola. Znaczenie kolegiat ograniczao si do danej miejscowoci i do sprawy kultu, ktre stanowiy gwny cel ich istnienia objania wytrawny badacz dziejw kocioa lskiego, Tadeusz Silnicki. Ustrj kapitu kolegiackich wzorowany by na katedralnej. Struktur tworzyli praaci, kanonicy i wikariusze, a czasem take w zakresie szkolnictwa scholastycy.(1)

Wszyscy zaliczani byli do elity- duchowiestwa wieckiego i zajmowali wysokie miejsce w hierarchii spoecznej. Poza Officium Diuinum, a zatem sub bo, penili nieraz rol kancelistw ksicych, zawiadywali dobrami biskupimi, uczestniczyli w zarzdzaniu diecezj lub te obejmowali funkcj w sdach kocielnych. Czonkowie kapituy, pozbawieni dochodw, jakie nalene byy proboszczom za posugi duszpasterskie, utrzymywali si z prebend. Ustanawiano je na dochodach Kocioa (zwykle z dziesicin), dworu ksicego, rycerstwa oraz bogatych mieszczan. Kapituy otrzymyway- nadania ziemskie, dochd z praw i rzeczy a take liczne przywileje, w tym immunitety sdowe. Przekazywano im w opiek relikty witych, wok ktrych budoway lokalny kult, czerpic dodatkowe dochody z ofiar skadanych przez wiernych.(2)

KOLEGIATY NA TERENIE KSISTWA OPOLSKO-RACIBORSKIEGO
Opole (1235) - w opracowaniu


Koci katedralny witego Krzya w Opolu

Racibrz (1292) - opracowanie


Kaplica zamkowa w. Tomasza Kantuaryjskiego w Raciborzu.

Gogwek (1377) - w opracowaniu


Kolegiata w. Bartomieja w Gogwku

Niemodlin (1389) - w opracowaniu


Koci Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny w Niemodlinie


ZAKRES TERYTORIALNY
Opracowanie mapy - Sylwester Kacprzykliteratura - rda opracowania/fragmenty ksiki


(1)- Grzegorz Wawoczny "KAPLICA ZAMKOWA W RACIBORZU PERA GOTYKU I POMNIK DZIEJOWY" str.27

(2)- Grzegorz Wawoczny "KAPLICA ZAMKOWA W RACIBORZU PERA GOTYKU I POMNIK DZIEJOWY" str.28
© 2011 - 2018 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico