www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


Herby rodowe


OBSZAR OPRACOWANIA STRONY

Herby rodu Baildonów

Ród Baildonów wywodził się z Szkocji.

Herb rodu Baildonów - Łubie

Galeria


Herby rodu Ballestrem

Rodzina Ballestrem pochodząca z północnych Włoch. Założycielem rodziny śląskich Ballestremów był Giovanni Baptisto Angelo Conte di Ballestrero, który wstąpił do armii króla pruskiego w czasie wojen śląskich w połowie XVIII wieku.

Herb Ballestrem - Kochcice

Galeria


Herb Ballestrem - Pławniowice

Galeria


Herb Ballestrem - Pławniowice

Galeria


Herb Ballestrem - Ruda Śląska

Galeria


Herb Ballestrem - Ruda Śląska

Galeria


Herby rodu Beess

Rodzina Beessów była zamożna. Książę Bolko opolski ożenił się z Jadwigą Beess.

Herb rodu Beess - Chotebuz (Kocobędz) Republika Czeska

Galeria


Herby rodu Bludowskich

Rodzina szlachecka herbu Kozioł pochodząca z Błędowic (Bludowic) Dolnych na Śląsku Cieszyńskim.

Herb barona Jerzego Fryderyka Bludowskiego - Cieszyn

Galeria


Herby rodu Colonna

Stary tyrolski ród rycerski. Pierwsze informacje źródłowe o tym rodzie pochodzą już z XII wieku.

Herb rodu Colonna - Toszek

Galeria


Herb rodu Colonna - Toszek

Galeria


Herb Joanny Sydonii hrabianki Colonna (herb hrabiów Colonna von Fels) - Cieszyn

Galeria


Herby rodu Dietrichstein

Rodzina wywodzi się z Karyntii (Austria)

Herb Dietrichstein - Wodzisław Śląski

Galeria


Herby rodowe hrabiego Josepha Dietrichtein i Marii Henckel von Donnersmarck - Wodzisław Śląski

Galeria


Herby rodu Henckel von Donnersmarck

Henckel von Donnersmarck - śląski ród magnatów ziemskich i przemysłowych wywodzacy się ze Spiszu.

Herb Henckel von Donnersmarck - Brynek

Galeria


Herb Henckel von Donnersmarck - Brynek

Galeria


Herb Henckel von Donnersmarck - Bytom

Galeria


Herb Henckel von Donnersmarck - Bytom

Galeria


Herb Henckel von Donnersmarck - Chorzów

Galeria


Herb Henckel von Donnersmarck - Nakło Śląskie

Galeria


Herb Henckel von Donnersmarck - Świerklaniec

Galeria


Herb Henckel von Donnersmarck - Tarnowskie Góry

Galeria


Herby rodowe hrabiego Josepha Dietrichtein i Marii Henckel von Donnersmarck - Wodzisław Śląski

Galeria


Herby rodu Henckel von Donnersmarck i von Kaszonyi

Henckel von Donnersmarck - śląski ród magnatów ziemskich i przemysłowych wywodzacy się ze Spiszu.

Ród von Kaszonyi - brak informacji

Herb Henckel von Donnersmarck i von Kaszonyi - Nakło Śląskie

Galeria


Herby rodu von Frankenberg

Frankenberg (Franckenberg) staro szlachecka rodzina. Według historii rodowej pierwotną ich siedzibą był zamek Frankenberg kolo Achen w Nadrenii - Palatynacie. Pierwsza siedzibą na Śląsku była Strupina koło Trzebnicy.

Herb Anny Marii z Frankenbergów - Orzesze

Galeria


Herby rodu von Gaschin

Gaschinowie wywodzą się z Niemiec z rodu Bersten II. Przybył on na początku XIII wieku do Polski i tutaj rozgałęzili się w różne rodziny. Niektóre źródła mówią o tym,że rodzina von Gaschin jest pochodzenia etnicznie polskiego.

Herb hr. Antoni von Gaschin - Góra św. Anny

Galeria


Herb Rodu von Gaschin - Racibórz

Galeria


Herby rodu von Groeling

Rodzina wywodząca się z księstwa Anhaltu - Saksonia.

Herb rodu von Groeling - Szałsza

Galeria


Herby rodu Hegenscheidt

Hegenscheidt ród przemysłowców wywodzący się z Altena (Westfalia).

Herb Hegenscheidtn - Orzesze

Galeria


Herby rodu Hochbergów i Kleist

Ród Hochbergów przybył na Śląsk z Miśni w końcu XIII w.

Herb Książęcy Hochbergów - Pszczyna

Galeria


Herb Hochbergów - Pszczyna

Galeria


Herb Hochbergów i Kleist - Pszczyna

Galeria


Herby rodu Larisch von Mönnich

Ród Larischów(Laryszów) wywodzi się z Tyrolu. Pierwotnie nosili nazwisko Fragstein, od nazwy zamku który zamieszkiwali.

Herb rodu Larisch von Mönnich - Frysztat (Karwina) - Republika Czeska

Galeria


Herb rodu Larisch von Mönnich - Frysztat (Karwina)

Galeria


Herby rodu Lobkowitz

Lobkowitz jeden z najstarszych, czeskich rodów szlacheckich.

Herb rodu Lobkowitz - Opole

Galeria


Herby rodu von Meggau

Rodzina pochodzi z Miśni.

Herb rodu von Meggau (Estera Barbara von Meggau) - Głogówek

Galeria


Herby rodu von Oppersdorff

Protoplastą rodu śląskich Oppersdorffów, był rycerz przybyły ze Szwajcarii.

Herb rodu von Oppersdorff - Głogówek

Galeria


Herby rodu Potockich

Potoccy, jeden z najmożniejszych rodów w dziejach Rzeczypospolitej, wywodzili się ze wsi Potok w województwie krakowskim.

Herb rodu Potockich - Zator

Galeria


Herby rodu von Promitz

Ród Promitz wywodził się z księstwa głogowskiego.

Herb Baltazara von Promnitz - Pszczyna

Galeria


Herb rodu von Promitz (Benigna Poliksena von Promnitz) - Głogówek

Galeria


Herby rodu Prószkowskich

Prószkowski tradycyjnie uważa się ich za ród czeski.

Herb rodu Prószkowskich - Opole

Galeria


Herb rodu Prószkowskich - Opole

Galeria


Herby rodu von Raczek i von Ludwig

Śląski ród rycerski. Podzielił się na dwie linie; starsza przyjęła nazwisko Długosz, młodsza zaś nazwisko Raczek. Rodzina Długoszów odnotowywana była od XIV w. na ziemi kozielskiej, raciborskiej i gliwickiej. Raczek byli panami Rept, Czekanowa, Przyszowic, Gierałtowic.

Herb rodu von Raczek i von Ludwig - Pszyszowice

Galeria


Herby rodu Renard

Nie ma pewności, skąd dokładnie wzięła się linia Renardów. Pierwsze informacje pochodzą z XVI i XVII wieku. Są one jednak bardzo niejednoznaczne.

Herb Hrabiego Andreasa Renarda - Strzelce Opolskie

Galeria


Herby rodu Rothschildów

Rothschild - międzynarodowa rodzina niemieckich Żydów, związana z bankowością i finansami, z nadanymi przez rządy Austrii i Wielkiej Brytanii tytułami szlacheckimi, posiadająca silną pozycję w Europie. Była to jedna z najbogatszych rodzin na świecie

Herb Rothschildów - Chałupki

Galeria


Herby rodu Rudzkich

Ród Rudzkich wywodził się ze wsi Rudze położonej pod Zatorem.

Herb Mikołaja Rudzkiego - Cieszyn

Galeria


Herby rodu Schaffgotschów

Schaffgotschowie - śląski ród arystokratyczny, pochodzący z Turyngii. W XIII w. jeden z przodków rodu, Siboth Schaff otrzymał od Bolesława Rogatki, księcia legnickiego, zamek Stara Kamienica. Antoni Schaffgotsch wnuk piastowskiej księżniczki Barbary Agnieszki otrzymał od cesarza zgodę na połączenie herbów swych przodków: Piastów i Schaffgotschów.

Herb Schaffgotschów - Bytom

Galeria


Herby rodu Strachwitzów

Ród wywodzący się z Starachowic koło Wrocławia (obecnie dzielnica).

Herb Jerzy Ludwik Strachwitza - Jastrzębie-Zdrój

Galeria


Herb Karola Józefa Strachwitza - Kamieniec

Galeria


Herby rodu Sułkowskich

Sułkowskich - polski ród szlachecki panujący w Bielsku. Posiadali prawo do dziedzicznych tytułów hrabiów, a następnie książąt Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

Herb Sułkowskich - Bielsko-Biała

Galeria


Herby rodu Tiele-Winckler

Śląsko-meklemburski ród szlachecki, wywodzący się z Kurlandii.

Herb rodu von Tiele-Winckler i von Lepel - Moszna

Galeria


Herby rodu Trachów

Trachowie z Brzezia byli morawsko - śląskim rodem, znanym już w 1252 roku. Wieś Brzezie leży niedaleko Raciborza.

Herb rodu Trachów - Chotebuz (Kocobędz) Republika Czeska

Galeria


Herb Wawrzyńca Tracha - Orzesze

Galeria


Herby rodu Tschammer

Tschammerowie z Iskrzyczyna. Ich protoplastami byli Samborowice z Kazanowa w Księstwie Ziębickim.

Herb rodu Tschammerów - Cieszyn

Galeria


Herby rodu Welczeck

Ród pochodzi z Raszyc k. Raciborza z grupy osadników osiedlonych za czasów księcia Wadysława Opolskiego.

Herb Bernarda von Welczeck - Gliwice - Łabędy

Galeria


Herb małżeński, von Wleczek i..... Gliwice - Łabędy

Galeria


Herb hrabiego Bernarda von Welczeck Gliwice - Łabędy

Galeria


Herby rodu Wettynów

Dynastia niemiecka wywodząca się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu.

Herb Alberta Kazimierza Sasko-Cieszyńskigo - Strumień

Galeria


Herb

-

Herb - Woźniki

Galeria


Źródła opracowania


- zdjęcia Sylwester Kacprzyk

© 2011 - 2022 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico