www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


ATLAS HISTORYCZNY

MAPA 1172/73 - 1211

TWORZENIE KSIĘSTWA OPOLSKO-RACIBORSKIEGO

Mieszko władca raciborski, niesłusznie nazywany Plątonogim. Faktycznie książę nosił przydomek Laskonogi i przyszedł na świat około 1142 r. prawdopodobnie w Krakowie, jako drugi syn Władysława II Wygnańca. Oddany w młodości na naukę do benedyktyńskiej szkoły klasztornej w Michaelsbergu w Niemczech, nabył tam solidne wykształcenie. Po powrocie w 1163 r. na Śląsk najpierw rządził wspólnie ze swoim starszym bratem Bolesławem Wysokim, a następnie w 1172/73 r. objął samodzielną władzę w wyodrębnionej dla niego dzielnicy ze stolicą w Raciborzu. Po tej dacie granice jego niewielkiego księstwa zostały kilkakrotnie poszerzone, najpierw w 1179 r. o kasztelanię bytomską i oświęcimską, a później w 1202 r. o ziemię opolską. Z tą chwilą skupił pod swoimi rządami obszar, o łącznej powierzchni około 5000 km2, tworząc przez wiele stuleci jednostkę terytorialną noszącą nazwę Górny Śląsk. Scalenie dzielnicy Mieszka nie było łatwe, iż stanowiła ona swoisty zlepek ziem znajdujących się wcześniej w różnych organizmach politycznych. Znacznie dłużej na tym terenie przetrwały podziały kościelne. Pomimo tak wielkiego wewnętrznego zróżnicowania księstwa, Mieszko nie był w konflikcie ani feudałami świeckimi, jak i duchownymi. Co więcej, władca ten potrafił zjednać do swoich celów nawet Stolicę Apostolską. Zmarł 16 V 1211 r. w Krakowie i został pochowany w katedrze na Wawelu. (1)

Literatura - źródła opracowania


(1) "Mieszko Książe Raciborski i Pan Krakowa - Dzielnicowy władca Polski" - Norbert Mika© 2011 - 2019 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Œ Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właciciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico