www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MIASTO KRAPKOWICE


MIASTO KRAPKOWICE I MURY OBRONNE
Pierwszą informacją o istnieniu miasta Krapkowice jest dokument księcia opolskiego Bolesława I (1284 – 1313) z 1294 r., dotyczący czynszów oraz podmiejskich pastwisk, stawów i lasów. W 1310 r. odnotowano, że w mieście funkcjonowała komora celna, zapewne istotny element lokalnej gospodarki. W pierwszej połowie XV w. miasto dwukrotnie najechały wrogie wojska: w 1428 r. husyckie, a w 1438 r. jagiellońskie. Miasto zamieszkiwało zaledwie 210 osob1191. Wobec informacji z urbarza z 1532 roku, w którym odnotowano 105 mieszczan z rodzinami - czyli co najmniej 600 osób – wydaje się to liczbą zaniżoną. Obwód średniowiecznego miasta wynosił około 860 m, zamykający przestrzeń około 5,25 ha. Najstarsza informacja o istnieniu muru miejskiego w Krapkowicach pochodzi z 1384 r. Niewielka liczba źródeł nie pozwala jednoznacznie umiejscowić momentu rozpoczęcia budowy umocnień. Ostrożnie można zasugerować, że fundatorem mógł być Bolesław I lub jego synowie Bolesław II (1362/5 – 1367/8), Henryk I (1362/5 - 1382). Prowadzili oni aktywną politykę miejską, co sprzyjało aktywności mieszczan i takim inwestycjom. Krapkowicki mur miejski pobudowany był z kamienia łamanego łączonego zaprawą wapienną. Jego przeciętna grubość wynosiła u podstawy około 1,5 m, zaś wysokość do poziomu ganku obrońców około 5,4 m. Nieznana jest natomiast wysokości przedpiersia z krenelażem. Obwód wzmocniony był według nowożytnych planów trzema półokrągłymi basztami, z których jedna zachowała się do dziś. Do miasta prowadziły dwie bramy miejskie: Odrzańska i Górna. Brama Odrzańska miała formę wieży, Górna zaś budynku z wieżą przy bramną zachowaną do naszych czasów. Walory obronne Krapkowic podwyższały zapewne rzeki Odra i Osobłoga oraz kanał młyński, otaczające miasto z trzech stron. Brak przesłanek by uznać, że miasta broniła również fosa.

PODSTAWOWE DANE MIASTO
Miasto

Krapkowice

Własność

książeca

Liczba mieszkańców

600

Powierzchnia (ha)

5,25


PODSTAWOWE DANE FORTYFIKACJE
Grubość muru

1.5 m

Liczba baszt

3

Wieże

0

Bramy główne

2FORTYFIKACJE - FOTO   

   

   

   

       góra

BIBLIOGRAFIA:


Serdeczne podziękowania dla Pana Arkadiusza Przybyłoka za zgodę wykorzystania jego rysunków i fragmentów tekstu z Pracy Doktorskiej.

W opracowniu użyto fragmentów tektów oraz rysunki Pracy Doktorskiej "MURY MIEJSKIE NA GÓRNYM ŚLĄSKU W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU" - Arkadiusza Przybyłoka

zdjęcia: Sylwester Kacprzyk

źródło: Repozytorium Prac Doktorskich Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego


© 2011 - 2017 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Œ Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właciciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico