www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MIASTO LENICA


MIASTO LENICA I MURY OBRONNE
Najstarsz informacj o miejscowoci jest akt nadania przez ksicia opolskiego Kazimierza I (1211 1230) prawa dla goci w Lenicy na wzr Opola i Raciborza, pochodzcy z 1217 r.. Jej wacicielem by wwczas kanonik wrocawski Sebastian. Warto zwrci uwag, e a do 1386 r. brak w rdach bezporednich informacji o funkcjonowaniu prawa niemieckiego. W 1451 r. Lenic strawi poar. Dziewi lat pniej Jerzy z Podiebradw przekaza miasto ksiciu opolskiemu Mikoajowi (1460 1476). Decyzja ta bya sprzeczna z interesami Janusza IV owicimskiego, ktry najecha i zaj Lenic 16 sierpnia 1460 r.. Dopiero 19 padziernika tego roku ustpi on w zamian za wypat odszkodowania wysokoci 1700 guldenw. Lenica bya w redniowieczu miastem niewielkim. Zdaniem H. Gowackiego, u progu XV w. mogo j zamieszkiwa okoo 300 mieszkacw, co wydaje si prawdopodobne przy niespena 50 rekonstruowanych dziakach miejskich. Obwd miasta wynosi okoo 830 m, zamykajcych powierzchni w przyblieniu 4,4 ha. Lenica prawdopodobnie posiadaa w redniowieczu jakie umocnienia murowane. O ich istnieniu dowiadujemy si z dokumentu bdcego wiadectwem ich zniszczenia. Nie sposb jednak okreli, jak wyglday i kiedy zostay wzniesione. Na podstawie nikych rde mona oceni, e przynajmniej w poudniowej czci miasta funkcjonowa miejski mur. Brak bezporednich przesanek by odnie XVIII w. informacje o trzech bramach (w tym prowadzcych do dwch podmiejskich wsi) do wiekw rednich. By moe byy to bramy nowoytne o lokalnym znaczeniu lub wrcz rogatki. Do naszych czasw nie przetrway adne materialne pozostaoci lenickich umocnie.

PODSTAWOWE DANE MIASTO
Miasto

Lenica

Wasno

prywatna

Liczba mieszkacw

300

Powierzchnia (ha)

4,4


PODSTAWOWE DANE FORTYFIKACJE
Grubo muru

?

Liczba baszt

?

Wiee

?

Bramy gwne

3?FORTYFIKACJE - FOTO


gra

BIBLIOGRAFIA:


Serdeczne podzikowania dla Pana Arkadiusza Przybyoka za zgod wykorzystania jego rysunkw i fragmentw tekstu z Pracy Doktorskiej.

W opracowniu uyto fragmentw tektw oraz rysunki Pracy Doktorskiej "MURY MIEJSKIE NA GRNYM LSKU W PӬNYM REDNIOWIECZU" - Arkadiusza Przybyoka

zdjcia: Sylwester Kacprzyk

rdo: Repozytorium Prac Doktorskich Biblioteki Uniwersytetu dzkiego


© 2011 - 2018 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico