www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MIASTO LEŚNICA


MIASTO LEŚNICA I MURY OBRONNE
Najstarszą informacją o miejscowości jest akt nadania przez księcia opolskiego Kazimierza I (1211 – 1230) prawa dla gości w Leśnicy na wzór Opola i Raciborza, pochodzący z 1217 r.. Jej właścicielem był wówczas kanonik wrocławski Sebastian. Warto zwrócić uwagę, że aż do 1386 r. brak w źródłach bezpośrednich informacji o funkcjonowaniu prawa niemieckiego. W 1451 r. Leśnicę strawił pożar. Dziewięć lat później Jerzy z Podiebradów przekazał miasto księciu opolskiemu Mikołajowi (1460 – 1476). Decyzja ta była sprzeczna z interesami Janusza IV oświęcimskiego, który najechał i zajął Leśnicę 16 sierpnia 1460 r.. Dopiero 19 października tego roku ustąpił on w zamian za wypłatę odszkodowania wysokości 1700 guldenów. Leśnica była w średniowieczu miastem niewielkim. Zdaniem H. Głowackiego, u progu XV w. mogło ją zamieszkiwać około 300 mieszkańców, co wydaje się prawdopodobne przy niespełna 50 rekonstruowanych działkach miejskich. Obwód miasta wynosił około 830 m, zamykających powierzchnię w przybliżeniu 4,4 ha. Leśnica prawdopodobnie posiadała w średniowieczu jakieś umocnienia murowane. O ich istnieniu dowiadujemy się z dokumentu będącego świadectwem ich zniszczenia. Nie sposób jednak określić, jak wyglądały i kiedy zostały wzniesione. Na podstawie nikłych źródeł można ocenić, że przynajmniej w południowej części miasta funkcjonował miejski mur. Brak bezpośrednich przesłanek by odnieść XVIII w. informacje o trzech bramach (w tym prowadzących do dwóch podmiejskich wsi) do wieków średnich. Być może były to bramy nowożytne o lokalnym znaczeniu lub wręcz rogatki. Do naszych czasów nie przetrwały żadne materialne pozostałości leśnickich umocnień.

PODSTAWOWE DANE MIASTO
Miasto

Leśnica

Własność

prywatna

Liczba mieszkańców

300

Powierzchnia (ha)

4,4


PODSTAWOWE DANE FORTYFIKACJE
Grubość muru

?

Liczba baszt

?

Wieże

?

Bramy główne

3?FORTYFIKACJE - FOTO


góra

BIBLIOGRAFIA:


Serdeczne podziękowania dla Pana Arkadiusza Przybyłoka za zgodę wykorzystania jego rysunków i fragmentów tekstu z Pracy Doktorskiej.

W opracowniu użyto fragmentów tektów oraz rysunki Pracy Doktorskiej "MURY MIEJSKIE NA GÓRNYM ŚLĄSKU W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU" - Arkadiusza Przybyłoka

zdjęcia: Sylwester Kacprzyk

źródło: Repozytorium Prac Doktorskich Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego


© 2011 - 2017 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Œ Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właciciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico