www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MIASTO NIEMODLIN


MIASTO NIEMODLIN I MURY OBRONNE
Niemodlin po raz pierwszy zosta odnotowany w rdach pisanych w 1224 r. Bya to wwczas wie (villa) naleca do Kazimierza I opolskiego (1211 1230). W 1260 r. ponownie uyto sowa wie dla okrelenia jego statusu prawnego. Nie znamy momentu lokacji, lecz W. Dziewulski przypuszcza, e moment pojawienia si w rdach niemieckojzycznej nazwy Falkenberg w 1283 r. jest zwizane z lokacj na prawie niemieckim. Istotnym momentem w rozwoju orodka by 1313 r., gdy po podziale dominium opolskiego Niemodlin sta si stolic samodzielnego ksistwa Bolesaw I niemodliski (1313 1362/5). Prawdopodobnie we wschodniej czci miasta powsta wwczas zamek. redniowiecze byo spokojnym okresem dla niemodliskich mieszczan. Jedynie w 1428 r. przeyli oni najazd husytw, a w 1438 r. polskiej ekspedycji podajcej na Prag. redniowieczny Niemodlin mia wrzecionowaty ksztat. Wedug niezachowanego urbarza z 1534 r. miasto posiadao 85 zabudowanych dziaek, 5 dziaek pustych i tyle wanie zabudowywanych, co pozwala je zaliczy do miast redniej wielkoci Grnego lska. Zdaniem T. adogrskiego do parafii niemodliskiej naleao ponad 900 osob1245. Powierzchnia miasta (bez zamku) wynosia okoo 9,6 ha, obwd za okoo 1350 m. Jak do tej pory w trakcie bada archeologicznych nie zaobserwowano nienaruszonej stratygrafii, ktra pozwala na datowanie muru. rda pisane pozwalaj za jedynie stwierdzi, e mur istnia w XVI w.. By moe inicjatorem budowy umocnie by ju yjcy w XIV w. Bolesaw I niemodliski, rwnie przypuszczalnie fundator budowy zamku. Niemodlin nie posiada najprawdopodobniej penego obwodu murowanego. Mur ochrania miasto od poudnia i zachodu, od pnocy za tylko do wysokoci ul. J. Kiliskiego 3. By moe w redniowieczu uzupenia go czstok. Brak jednak przesanek rdowych i archeologicznych na ten temat. Pozostawienie ponad 400 metrowego odcinka bez zabezpieczenia wydaje si nierozsdne, zwaszcza, e paskie uksztatowanie terenu nie zapeniao tej luki. By moe gdy wznoszono mur, od ponocy miasto otaczay tereny podmoke lub te cinawa Niemodliska miaa inny przebieg s to jednak zagadnienia wymagajce rozpoznania przez geologw. Kurtyna w Niemodlinie miaa ponad 6 m wysokoci. Przecitnie do wysokoci okoo 3 m pobudowana bya z eratykw i kamienia amanego, powyej z cegy gotyckiej ukadanej w wtku wendyjskim w technice muru filarowo kowego. Kurtyn wzmacniao prawdopodobnie 12 baszt, z ktrych 6 zachowao si w planie do dnia dzisiejszego, a po jednej pozostay strzpia przy naroniku pnocno zachodnim miasta. Do miasta prowadziy dwie bramy: Opolska i Nyska. Przy Bramie Nyskiej znajdowaa si wiea flankujca przejazd, a sama brama mia ksztat niskiego budynku z przejazdem. Nie wiemy natomiast, jak form miaa w redniowieczu Brama Opolska.

PODSTAWOWE DANE MIASTO
Miasto

Niemodlin

Wasno

ksieca

Liczba mieszkacw

500

Powierzchnia (ha)

9.6


PODSTAWOWE DANE FORTYFIKACJE
Grubo muru

1,4-1,5 m

Liczba baszt

12 (7)

Wiee

0

Bramy gwne

2FORTYFIKACJE - FOTO


gra

BIBLIOGRAFIA:


Serdeczne podzikowania dla Pana Arkadiusza Przybyoka za zgod wykorzystania jego rysunkw i fragmentw tekstu z Pracy Doktorskiej.

W opracowniu uyto fragmentw tektw oraz rysunki Pracy Doktorskiej "MURY MIEJSKIE NA GRNYM LSKU W PӬNYM REDNIOWIECZU" - Arkadiusza Przybyoka

zdjcia: Sylwester Kacprzyk

rdo: Repozytorium Prac Doktorskich Biblioteki Uniwersytetu dzkiego


© 2011 - 2018 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico