www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MIASTO OLESNO


MIASTO OLESNO I MURY OBRONNE
Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1226 r.. Data lokacji nie jest znana. Pierwszy raz jako miasto, Olesno odnotowano w dokumencie z 1294 r., gdy przekazane ono zostao przez Bolesawa I opolskiego (1281 1294) w rce Konrada I olenickiego. W 1374 r. nadano miastu nowe prawo redzkie, a w 1450 r. na wzr Opola i Strzelec. Do okoo poowy XIV w. w miecie istnia zamek, ktry w zwizku ze sprowadzeniem Augustianw (co zatwierdzi w 1375 r. biskup Przecaw z Pogorzeli) zosta przebudowany na klasztor. redniowiecze jest w historii miasta okresem spokojnym. Jedynie w 1378 r., za spraw konfliktw Wadysawa Opolczyka (1356 1401), ksice Olesno najecha Bartosz Wezenborg. Zdaniem T. adogrskiego do parafii oleskiej w XIV w. naleao okoo 330 osb. redniowieczny ukad urbanistyczny ma okoo 4,75 ha powierzchni i obwd murw okoo 800 m. Olesno prawdopodobnie w peni otacza obwd murowany. Nowoytna ikonografia pozwala nam sdzi, e obwd pozbawiony by baszt, a obron czynn zapewnia ganek ze strzelnicami. Do miasta prowadziy dwie bramy: ulokowana przy skrzyowaniu ul. J. Lompy i Armii Krajowej Brama Opolska oraz Gorzowska przy skrzyowaniu ul. J. A. Pieloka i A. Mickiewicza. Do dzi zachowa si krotki odcinek ceglanego muru filarowo kowego. By moe pozostay mur wzniesiono w analogicznej technice. Jego grubo wynosia okoo 1,5 m, a wewntrz kw okoo 0,8 m. Nieznana jest pierwotna wysoko muru, a zachowany relikt siga niespena 4 m. Trudno okreli czas budowy umocnie. Pierwsza wzmianka pisana o murowanych fortyfikacjach jak ju wspomniaem pochodzi z 1404 r.. Std inicjatyw budowlan mona ostronie przypisa Albertowi (1313 1366/75) lub Bolesawowi III niemodliskiemu (1370 1382). Czasy ich panowania wydaj si by okresem dobrej koniunktury, zwieczonej nadaniem prawa redzkiego, co niezaprzeczalnie sprzyjao tego typu inwestycjom.

PODSTAWOWE DANE MIASTO
Miasto

Olesno

Wasno

ksieca

Liczba mieszkacw

300

Powierzchnia (ha)

4.75


PODSTAWOWE DANE FORTYFIKACJE
Grubo muru

1,5 m

Liczba baszt

0

Wiee

0

Bramy gwne

2FORTYFIKACJE - FOTO


gra

BIBLIOGRAFIA:


Serdeczne podzikowania dla Pana Arkadiusza Przybyoka za zgod wykorzystania jego rysunkw i fragmentw tekstu z Pracy Doktorskiej.

W opracowniu uyto fragmentw tektw oraz rysunki Pracy Doktorskiej "MURY MIEJSKIE NA GRNYM LSKU W PӬNYM REDNIOWIECZU" - Arkadiusza Przybyoka

zdjcia: Sylwester Kacprzyk

rdo: Repozytorium Prac Doktorskich Biblioteki Uniwersytetu dzkiego


© 2011 - 2018 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico