www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MIASTO PRUDNIK - ŚREDNIOWIECZE


MIASTO PRUDNIK I MURY OBRONNE
Prudnik w źródłach pisanych pojawia się w 1262 r.. W tym okresie zaliczany był jeszcze do Marchii Morawskiej. Właścicielem miejscowość był wówczas Woko (Vok) z Rožmberka. Jemu też przypisuje się budowę zamku znajdującego się w północno - zachodnim narożniku miasta, ale poza jego murami.

Pierwsza pewna informacja o funkcjonowaniu prawa niemieckiego w mieście pochodzi z 1302 r., gdy świadkiem w dokumencie był prudnicki wójt. Do początku XIV w. Prudnik pozostawał w rękach prywatnych, a następnie między 1321 a 1337 r. został przejęty przez Jana Luksemburskiego i w 1337 r. przekazany Bolesławowi I niemodlińskiemu (1313 - 1362/65). Od tego momentu Prudnik zaliczany był w poczet miast górnośląskich.

Prudnik średniowieczny możemy zaliczyć do miast dużych w skali regionu; nie pełnił jednak ważnych funkcji politycznych. Urbarz z 1534 r. pozwala oszacować liczbę jego mieszkańców na około 1000 osób. Powierzchnia średniowiecznego miasta wraz z zamkiem wynosiła niespełna 13 ha, a długość obwodu miasta około 1100 m plus mury zamku.

Fortyfikacje Prudnika powstały prawdopodobnie w XIV w. Za fundatora można zasugerować Bolesława I niemodlińskiego, pierwszego piastowskiego właściciela miasta i dobrego gospodarza. W początkowym okresie miasto opasano kamiennym murem z dwiema bramami miejskimi. Obwód wzmocniony był 3 narożnymi basztami zamkniętymi w tym zachowaną w narożniku północno - wschodnim wybudowanymi równocześnie z kurtyną. Przy Bramie Dolnej i Bramie Górnej/Nyskiej znajdowały się flankujące przejazd wieże. Narożnik północno - zachodni miasta zajmowało zaś założenie zamkowe. W XV w. podjęto trud rozbudowy obwodu murowanego.

Podwyższono wówczas wieże przybramne i narożne baszty o ceglane kondygnacje. Kolejne przebudowy miały miejsce w 2 połowie XVI w., gdy nadbudowano wieżę Bramy Dolnej, a także prawdopodobnie rozpoczęto budowę budynków towarzyszących jednej z narożnych baszt, tworząc tym samym tzw. Arsenał. Obwód murowany poprzedzony był przez nawodnioną fosę. Być może powstała również druga linia obwodu murowanego.

PODSTAWOWE DANE MIASTO
Miasto

Prudnik

Własność

książeca

Liczba mieszkańców

1000

Powierzchnia (ha)

13


PODSTAWOWE DANE FORTYFIKACJE
Grubość muru

0,8-2.8 m

Liczba baszt

0

Wieże

3

Bramy główne

2FORTYFIKACJE - FOTO   

   

       

       góra

BIBLIOGRAFIA:


Serdeczne podziękowania dla Pana Arkadiusza Przybyłoka za zgodę wykorzystania jego rysunków i fragmentów tekstu z Pracy Doktorskiej.

W opracowniu użyto fragmentów tekstów oraz rysunki Pracy Doktorskiej "MURY MIEJSKIE NA GÓRNYM ŚLĄSKU W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU" - Arkadiusza Przybyłoka

zdjęcia: Sylwester Kacprzyk

źródło: Repozytorium Prac Doktorskich Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego


© 2011 - 2022 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico