www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MIASTO PRUDNIK - REDNIOWIECZE


MIASTO PRUDNIK I MURY OBRONNE
Prudnik w rdach pisanych pojawia si w 1262 r.. W tym okresie zaliczany by jeszcze do Marchii Morawskiej. Wacicielem miejscowo by wwczas Woko (Vok) z Romberka. Jemu te przypisuje si budow zamku znajdujcego si w pnocno zachodnim naroniku miasta, ale poza jego murami. Pierwsza pewna informacja o funkcjonowaniu prawa niemieckiego w miecie pochodzi z 1302 r., gdy wiadkiem w dokumencie by prudnicki wjt. Do pocztku XIV w. Prudnik pozostawa w rkach prywatnych, a nastpnie midzy 1321 a 1337 r. zosta przejty przez Jana Luksemburskiego i w 1337 r. przekazany Bolesawowi I niemodliskiemu (1313 1362/65). Od tego momentu Prudnik zaliczany by w poczet miast grnolskich. Prudnik redniowieczny moemy zaliczy do miast duych w skali regionu; nie peni jednak wanych funkcji politycznych. Urbarz z 1534 r. pozwala oszacowa liczb jego mieszkacw na okoo 1000 osb. Powierzchnia redniowiecznego miasta wraz z zamkiem wynosia niespena 13 ha, a dugo obwodu miasta okoo 1100 m plus mury zamku. Fortyfikacje Prudnika powstay prawdopodobnie w XIV w. Za fundatora mona zasugerowa Bolesawa I niemodliskiego, pierwszego piastowskiego waciciela miasta i dobrego gospodarza. W pocztkowym okresie miasto opasano kamiennym murem z dwiema bramami miejskimi. Obwd wzmocniony by 3 naronymi basztami zamknitymi w tym zachowan w naroniku pnocno wschodnim) wybudowanymi rwnoczenie z kurtyn. Przy Bramie Dolnej i Bramie Grnej/Nyskiej znajdoway si flankujce przejazd wiee. Naronik pnocno zachodni miasta zajmowao za zaoenie zamkowe. W XV w. podjto trud rozbudowy obwodu murowanego. Podwyszono wwczas wiee przybramne i narone baszty o ceglane kondygnacje. Kolejne przebudowy miay miejsce w 2 poowie XVI w., gdy nadbudowano wie Bramy Dolnej, a take prawdopodobnie rozpoczto budow budynkw towarzyszcych jednej z naronych baszt, tworzc tym samym tzw. Arsena. Obwd murowany poprzedzony by przez nawodnion fos. By moe powstaa rwnie druga linia obwodu murowanego.

PODSTAWOWE DANE MIASTO
Miasto

Prudnik

Wasno

ksieca

Liczba mieszkacw

1000

Powierzchnia (ha)

13


PODSTAWOWE DANE FORTYFIKACJE
Grubo muru

0,8-2.8 m

Liczba baszt

0

Wiee

3

Bramy gwne

2FORTYFIKACJE - FOTO   

   

       

       gra

BIBLIOGRAFIA:


Serdeczne podzikowania dla Pana Arkadiusza Przybyoka za zgod wykorzystania jego rysunkw i fragmentw tekstu z Pracy Doktorskiej.

W opracowniu uyto fragmentw tekstw oraz rysunki Pracy Doktorskiej "MURY MIEJSKIE NA GRNYM LSKU W PӬNYM REDNIOWIECZU" - Arkadiusza Przybyoka

zdjcia: Sylwester Kacprzyk

rdo: Repozytorium Prac Doktorskich Biblioteki Uniwersytetu dzkiego


© 2011 - 2018 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico