www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MIASTO PYSKOWICE


MIASTO PYSKOWICE I UMOCNIENIA OBRONNE
Pyskowice po raz pierwszy pojawiy si w rdach pisanych 26 czerwca 1256 r., gdy biskup wrocawski Tomasz zapisa miejscowemu kocioowi w. Pawa uposaenie. W dokumencie tym wymienieni s dwaj bracia Lutozat i Lonek synowie Piscy, fundatorzy wityni. Niemieckojzyczna nazwa miejscowoci: Piskokretscham, czyli Karczma Pisko, wizana jest z t rodzin. Nie wiadomo kiedy Pyskowice otrzymay prawa miejskie. Pierwsza wzmianka o miecie pochodzi dopiero z 19 lutego 1327 r., gdy w dokumencie potwierdzajcym zoenie hodu lennego Janowi Luksemburskiemu przez ksicia Wadysawa bytomskiego (1316 1352) mowa jest o ciytas Peyzeachreschia. rda pisane dla miasta s nad wyraz skpe i zwizane zwykle z wydarzeniami politycznymi dziejcymi si niejako ponad samym organizmem miejskim. Najlepiej udokumentowane s kolejne zmiany wacicieli miasta, przykadowo gdy w 1357 r., po mierci Bolesawa (1352 1355) ostatniego ksicia bytomskiego, Pyskowice wczone zostay w skad ksistwa cieszyskiego. O sabej kondycji finansowej miasta mog wiadczy poyczki zacignite w 1416 r. w Niemodlinie i w 1421 r. w Opolu. W drugim przypadku, J. Chrzszcz uwaa, e poyczka moga mie zwizek z chci umocnienia miasta wobec narastajcej rewolucji husyckiej. Nie wydaje si to jednak prawdopodobne, gdy w 1421 r. husyci nie prowadzili tak dalekich dziaa. Pobliski Toszek zosta przez husytw zdobyty dopiero w 1433 r.. Skpe rda nie pozwalaj nam jednak odtworzy dokadnego przebiegu tych wydarze i potencjalnego zagroenia dla Pyskowic. W latach nastpnych, od 1445 do 1484 r., Toszek pozostawa stolic maego ksistwa Przemysawa, w obrbie ktrego znalazy si Pyskowice. Wydaje si, e ten okres by korzystny dla rozwoju omawianego miasta. W 1484 r. miasto zaj Maciej Korwin. Po jego mierci w 1490 r., drog koligacji rodzinnych przej je Wadysaw Jagielloczyk. Wkrtce jednak sprzeda on orodek starocie grudzidzkiemu Janowi Sokoowskiemu, a ju w 1497 r. Pyskowice znalazy si w rkach ksicia Jana Dobrego (1497 - 1532). Dopiero jego rzdy moemy uzna za krtki okres spokoju i stabilizacji. Po mierci Piasta miasto, moc ukadw, przejli Hohenzollernowie, a nastpnie od 1558 r. a do XIX w. kolejni waciciele prywatni. Zdaniem T. adogrskiego okoo 1400 r. miasto zamieszkiwao okoo 500 osob. Po wojnach husyckich w 1447 r. dokonano oblicze na potrzeby poboru witopietrza oszacowa liczb mieszkacw Pyskowic na okoo 400 osb. W najstarszym znanym urbarzu z 1534 r. odnotowano, e w Pyskowicach znajdowao si 97 domw (34 przyrynkowe) i 1 niezabudowana dziaka co pozwala obliczy liczb pyskowiczan na 500 600 ludzi. Ukad urbanistyczny Pyskowic zajmowa powierzchni okoo 6,5 ha zamknit obwodem dugoci okoo 930 m. Pyskowice w redniowieczu prawdopodobnie nie posiaday rozbudowanego obwodu obronnego. Jedyne pewne przekazy pozwalaj sdzi, e otoczono miasto fos, zapewne nawadnian z rzeki Dramy. Nie mona rwnie wykluczy istnienia drewnianego parkanu. Badania archeologiczne pozwoliy by moe w jedynym przypadku na obserwacj fosy i to jedynie na odcinku niecaych 7 m. Zdecydowanie wyraniejszym ladem po umocnieniach miasta jest obnienie terenu wzdu ul. Kocielnej i Ksicia Jozefa Poniatowskiego. Fosa by moe funkcjonowaa ju w poowie XIV w., a najmodsza informacja o niej pochodzi z pocztku XVI w.

PODSTAWOWE DANE MIASTO
Miasto

Pyskowice

Wasno

ksieca

Liczba mieszkacw

500-600

Powierzchnia (ha)

6,5


PODSTAWOWE DANE FORTYFIKACJE
Grubo muru

?

Liczba baszt

?

Wiee

?

Bramy gwne

?FORTYFIKACJE - FOTO


gra

BIBLIOGRAFIA:


Serdeczne podzikowania dla Pana Arkadiusza Przybyoka za zgod wykorzystania jego rysunkw i fragmentw tekstu z Pracy Doktorskiej.

W opracowniu uyto fragmentw tektw oraz rysunki Pracy Doktorskiej "MURY MIEJSKIE NA GRNYM LSKU W PӬNYM REDNIOWIECZU" - Arkadiusza Przybyoka

zdjcia: Sylwester Kacprzyk

rdo: Repozytorium Prac Doktorskich Biblioteki Uniwersytetu dzkiego


© 2011 - 2018 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico