www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MIASTO TOSZEK


MIASTO TOSZEK I MURY OBRONNE
Wedug ustale J. Horwata pierwsz wzmiank pisan o Toszku zawiera bulla z 1193 r., gdzie odnotowano villa Tassau, w ktrej znajdowa si koci. W 1222 r. z kolei po raz pierwszy odnotowano obecno urzdu kasztelana toszeckiego. Lokacja miasta nastpia dopiero w XIV w.. Analiza J. Horwata w sposb przekonywajcy umiecia to wydarzenie pomidzy 1306 r., w ktrym niejaki Fryderyk wzmiankowany by jako mincerz ksicy, a 1309 r., gdy peni on ju funkcj wjta toszeckiego. Historia miasta jest w rdach pisanych bardzo sabo nawietlona. Moemy na ich podstawie odnotowa, e od co najmniej 1421 r. w miecie penia urzd miejska rada. W 1433 r. miasto najechali i spalili husyci. Pomidzy 1445 a 1484 r. Toszek sta si stolic niewielkiego ksistwa rzdzonego przez Przemysawa (1445 1484). Wydaje si, e jest to najlepszy okres rozwoju miasta. Zdaniem badaczy ksi ten odbudowa zamek po najedzie husyckim. Jemu te, cakowicie autorytatywnie i bez poparcia w rdach, J. Chrzszcz przypisa budow muru obronnego wok miasta . Ksi Przemysaw w trakcie wojny trzynastoletniej poprowadzi do Prus oddzia lskich zacinych. Z czasu jego panowania, z 1447 r., znane s rachunki witopietrza, z ktrych wynika, e w miecie mieszkao tylko okoo 440 osb. Po jego mierci ksistwo trafio w rce Macieja Korwina, a nastpnie jako obiekt zastaww w rce kolejnych monych, by ostatecznie zosta wczonym do ksistwa Jana Dobrego (1495 1532). Po jego mierci z kolei terytorium przejli Hohenzollernowie1. W zwizku z tymi wydarzeniami w 1534 r. spisano urbarz, ktry niestety nie zachowa si do naszych czasw. Fragmenty publikowane przez J. Chrzszcza pozbawione s informacji o umocnieniach innych ni zamek. Powierzchnia redniowiecznego ukadu urbanistycznego Toszka wynosi okoo 5,5 ha, obwd za okoo 880 m. Stan bada nie pozwala okreli daty powstania obwarowa Toszka. Miao to miejsce na pewno przed 1537 r., gdy te znalazy si na weducie. Sugestia, e fundatorem by dopiero panujcy w poowie XV w. ksi Przemysaw jest prawdopodobna, brak jednak argumentw rdowych. Toszek posiada prawdopodobnie murowany obwd wok caego miasta. Wedle relacji J. Chrzszcza opartych na niezidentyfikowanych starszych rdach mia on 6 m wysokoci i 1 m gruboci. Pozbawiony by krenelau, a obron czynn umoliwia ganek obrocw z przedpiersiem z wskimi strzelnicami. Do miasta prowadziy dwie bramy. Wedug panoramy z 1537 r. obie miay form wieow. Brama od wschodu zwana Pyskowick lub Tarnogrsk miaa ksztat prostoktnej wiey o trzech kondygnacjach murowanych i drewnianej izbicy z wysokim dachem. Brama Strzelecka, prawdopodobnie rwnie o wieowej formie, ju w czasie powstania weduty Gernuga popada w ruin.

PODSTAWOWE DANE MIASTO
Miasto

Toszek

Wasno

ksieca

Liczba mieszkacw

440

Powierzchnia (ha)

5.5


PODSTAWOWE DANE FORTYFIKACJE
Grubo muru

1,0 m ?

Liczba baszt

0

Wiee

0

Bramy gwne

2FORTYFIKACJE - FOTO


gra

BIBLIOGRAFIA:


Serdeczne podzikowania dla Pana Arkadiusza Przybyoka za zgod wykorzystania jego rysunkw i fragmentw tekstu z Pracy Doktorskiej.

W opracowniu uyto fragmentw tektw oraz rysunki Pracy Doktorskiej "MURY MIEJSKIE NA GRNYM LSKU W PӬNYM REDNIOWIECZU" - Arkadiusza Przybyoka

zdjcia: Sylwester Kacprzyk

rdo: Repozytorium Prac Doktorskich Biblioteki Uniwersytetu dzkiego


© 2011 - 2018 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico