www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

DROGI HANDLOWE I KOMORY CELNE


DROGA WROCAW - KRAKW PRZEZ KLUCZBORK
Z Kluczborka droga biega w kierunku Krakowa zapewne dwoma szlakami: jeden z nich przekracza wkrtce granic lska blisko Gorzowa, znanego pod koniec XIII w. jako grd i miasto , aeby nastpnie przez Krzepice Kobuck Czstochow i arki - Olkusz lub Lelw-Wolbrom dotrze do Krakowa; drugi za szed duszy czas ziemiami nalecymi do lska, kierujc si z Kluczborka na Olesno gdzie krzyowa si ze star drog wiodc z Moraw na Kujawy. Olesno jako miasto powstae przy drodze Wrocaw - Krakw pojawia si w rdach dopiero z pocztkiem XIV w. , ju jednak w XIII w. jest tu grd kasztelaski. Std droga kierowaa si na Lubliniec przez Lubecko w ktrym przez krtki czas z pocztkiem XIII wieku istniaa komora celna, zaoona niedugo przed r. 1226, w dokumencie bowiem z tego roku, ustanawiajcym taryf celn dla Olesna i Siewierza, mowa jest rwnie o zniesieniu ustanowionej wbrew prawom wieckim i kanonicznym komory w Lubecku, z tym, e w razie dalszego pobierania w niej opat jako kara przewidziane s trzy grzywny na rzecz ksicia i jedna grzywna na rzecz poszkodowanego. Wynika z tego, e komora w Lubecku zaoona zostaa zapewne przez osob prywatn, a istnienie jej choby przez bardzo krtki czas dowodzi jedynie, e na omawianym odcinku drogi musia ju w pierwszej poowie XIII w. panowa ruch handlowy dajcy gwarancj opacalnoci tak ryzykownej imprezy jak zakadanie wbrew woli ksicia komory celnej.

Dalszy przebieg drogi wyznaczony jest przez komory celne w Lublicu, osadzie nieznanej zreszt w rdach przed r. 1301 i Wonikach. Komory te po raz pierwszy i jedyny wspomniane s w omawianym okresie w r. 1310, kiedy Bolesaw opolski sprzedaje mieszczanom wrocawskim ca pobierane od pieszych m. in. w miejscowociach Lubin" i Wosnik", zastrzegajc sobie pobieranie opat w wypadku, gdyby warto towaru przekroczya 10 grzywien. Nastpna na tej drodze komora celna znajdowaa si w Siewierzu. Ju w pierwszej poowie XII w. istnia tu targ, pniej za, od XIII w. grd kasztelaski, miasto natomiast lokowano dopiero w XV w. Komora celna w Siewierzu pojawia si w rdach w r. 1223, gdy biskup wrocawski Wawrzyniec zatwierdza nadanie jej przez Kazimierza, ksicia opolskiego, klasztorowi Norbertanek w Rybniku. W trzy lata pniej biskup ogasza w porozumieniu z ksiciem taryf dla tej komory, majc wyranie mytniczy charakter, wz z oowiem (zapewne z kopal w pobliskim Sawkowie lub Olkuszu) lub z jakimkolwiek innym towarem paci ma 1 skojec srebra, a czowiek przechodzcy lub przejedajcy dwa denary opolskie. Gdy klasztor przenis si w r. 1228 z Rybnika do Czarnowsw, Henryk Brodaty zatwierdzi jego przywileje, m.in, prawa do komory celnej w Siewierzu. Klasztor utrzyma si w posiadaniu tej komory a do r. 1260, kiedy Wadysaw opolski odebra mu j, dajc w zamian za to 10 kamieni wosku rocznie lub tyle miodu w jednej ze wsi kasztelanii opolskiej, komor za zachowujc dla siebie. Od tej chwili komora ta w rdach omawianego okresu nie wystpuj. Za Siewierzem droga przekraczaa granic lska i zapewne w Olkuszu czya si z gwn drog Wrocaw Krakw. (1)


ZAKRES TERYTORIALNY
Opracowanie mapy - Sylwester Kacprzyk

literatura - rda opracowania/fragmenty ksiki


(1)- "ROZMIESZCZENIE KOMR CELNYCH I PRZEBIEG DRG HANDLOWYCH NA LSKU DO KOCA XIV WIEKU" - Janina Nowakowska str.58
© 2011 - 2018 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico