www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MIASTO STRZELCE


MIASTO STRZELCE I MURY OBRONNE
Strzelce posiaday prawo niemieckie. Twierdzenie to wydaje si by prawdopodobne, zwaszcza, e pierwsza pewna informacja o miecie (nostra civitate) pochodzi ju z 1323 r.. Tym samym czas powstania miasta moemy okreli na okres midzy 1271 a 1323 lub prawdopodobnie nawet 1305 r. W 1362 r. dokonano natomiast zmiany praw miejskich na wzr Wrocawia. Miasto stosunkowo szybko stao si orodkiem liczcym si w regionie. Wpyw na taki stan rzeczy miao zapewne pooenie na szlaku pomidzy Wrocawiem a Krakowem. Z istotnych wydarze XV w. naley odnotowa fundacj szpitala w 1426 r. oraz jego przeniesienie w obrb miasta czterdzieci lat pniej. W midzyczasie w Strzelcach wzniesiono zamek, wedug bada archeologicznych w 2 poowie XIII lub pocztku XIV w. (w pierwszej fazie) o formie wieowej. Strzelce posiaday obwd liczcy okoo 900 m i powierzchni okoo 5,7 ha. Mury strzeleckie po raz pierwszy odnotowano w dokumencie z 1327 r.1733. Pozwala to oszacowa czas powstania, a przynajmniej rozpoczcia budowy obwodu, na pocztek XIV w. Data ta zarazem dobrze koresponduje z czasem powstania murowanej wiey pierwszej fazy strzeleckiego zamku. W 1426 r. wzniesiono za murem miejskim szpital miejski, a w 1478 r. powstaa tam kaplica w. Krzya. W 1505 r. za Bram Opolsk ufundowano za koci w. Barbary. Jest to zarazem najstarsza informacja o miejskich bramach. Druga brama nosia miano Krakowskiej. Pierwsza wzmianka o istnieniu muru miejskiego pochodzi ju z 1327 r. Tym samym moemy zasugerowa, e inicjatywa budowlana moga nalee do ksicia strzeleckiego Alberta (1313 1366/75), by moe w czasach wsplnych rzdw z Bolesawem II opolskim (1313 1323). Obrona aktywna zapewniona bya przez ganki obrocw uzupenione przez co najmniej jedn baszt otwart w poudniowej i zamknit w pnocno wschodniej czci miasta, w rejonie kocioa w. Mikoaja. Baszta o wieowej formie pierwotnie sigaa co najmniej 9 m wysokoci ponad poziom gruntu. Miasto posiadao peen obwd murowany.

PODSTAWOWE DANE MIASTO
Miasto

Strzelce

Wasno

ksieca

Liczba mieszkacw

600

Powierzchnia (ha)

5,7


PODSTAWOWE DANE FORTYFIKACJE
Grubo muru

0,9-1.3 m

Liczba baszt

1

Wiee

1

Bramy gwne

2FORTYFIKACJE - FOTO   

   

   gra

BIBLIOGRAFIA:


Serdeczne podzikowania dla Pana Arkadiusza Przybyoka za zgod wykorzystania jego rysunkw i fragmentw tekstu z Pracy Doktorskiej.

W opracowniu uyto fragmentw tektw oraz rysunki Pracy Doktorskiej "MURY MIEJSKIE NA GRNYM LSKU W PӬNYM REDNIOWIECZU" - Arkadiusza Przybyoka

zdjcia: Sylwester Kacprzyk

rdo: Repozytorium Prac Doktorskich Biblioteki Uniwersytetu dzkiego


© 2011 - 2018 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico